Skip to main content

С MMELLOW няма нужда да правиш избор между доброто хранене, неподправения вкус или чистата съвест. Не се задоволяваме с нищо по-малко от най-доброто и се стремим да вдигаме летвата постоянно, често над най-високите европейски и американски стандарти за биологично земеделие, към които се придържаме.

ВЪЗДУХ

Опитваш се да си представиш къде работят нашите MMELLOW партньори? Просто си представи ферми и зелени пасища в полите на необятния Балкан. Целият процес – събирането на суровини, преработката, съхранението, доставянето на продуктите ни до теб, е с мисъл за околната среда. Така превръщаме свежестта на планината в кулинарно удоволствие на масата ти.

ЗЕМЯ

Работим в тясна координация с нашите доставчици и дистрибутори, за да намалим отпадъците и да увеличим употребата на рециклируеми материали. Не само продуктите, но и целият ни производствен процес са максимално природосъобразни. Опаковките ни съответстват на съдържанието – висококачествени и безкомпромисни.

ВОДА

Без чиста вода и хигиена няма как да имаме чисто мляко и сирене. Строгите стандарти на ЕС са за това, за да сме сигурни, че нашите методи на филтриране на вода, нейното оптимално използване и употребата на почистващи препарати са безопасни не само за околната среда, но са и гаранция за качество на крайните продукти. Така че можеш да си хапваш от нашите сирена с чиста съвест.

ОГЪН

Да, да, знаем, че продуктите ни са горещи! ! Е, говорим само метафорично. Инвестираме в енергийната ефективност на преработка и съхранение, с цел в близкото бъдеще производственият ни процес да използва напълно възобновяеми източници. Звучи още по-горещо, нали?

ОБЩНОСТ

Обичаме хората, с които работим, почти колкото обичаме животните ни. Мрежата на MMELLOW включва цели поколения семейства, десетки малки бизнеси и ферми. Заедно работим рамо до рамо от години в името на една обща кауза, която е по-силна от всеки договор.

ЖИВОТНИ

Държим се с нашите млеконадойни MMELLOW приятели както се държим с най-близките членове на семействата ни. Това означава, че им осигуряваме адекватна грижа и храна, свобода на движение и възможности за социализиране. При нас няма място за индустриално фермерство и смятаме това да остане така. Истински Рог Звезди!